as.png

SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU

7-8 Kasım 2019
Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Eskişehir

 • Beyaz Facebook Simge
 • YouTube - Beyaz Çember
 
 
 
 
 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdullah KOÇAK, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Ayla OKAY, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Cemal CİNGİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. E. Nezih ORHON, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Erhan EROĞLU, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Erkan YÜKSEL, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Erol ÖZMEN, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Gülsün KURUBACAK, Anadolu Üniversitesi, AÖF Fakültesi

Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN, Anadolu Ü., İletişim Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. İnci ÇINARLI, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Nuray BAYAR MULUK, Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA, Anadolu Ü., Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Sema Yıldırım BECERİKLİ, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Şükrü TORUN, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Adem YILMAZ, Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Besim YILDIRIM, Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Deniz SEZGİN, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Erol OZAN, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Oryal TAŞKIN, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Yasin BULDUKLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Cemal CİNGİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Erol ÖZMEN, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

P​rof. Dr. Şükrü TORUN, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ, Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü

Dr. Özlem GÜRKUT, KKTC, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı 

Dr. Murat BALABAN, Türkiye Sağlık Vakfı Başkanı

İbrahim ERSOY, Sağlık İletişimi Derneği Başkanı

Mesude ERŞAN, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı

Yusuf Ziya ERARSLAN, Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı

ORGANİZASYON KURULU

Prof. Dr. Erhan EROĞLU (Dekan, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi)

​P​rof. Dr. Erkan YÜKSEL (Başkan)

Doç. Dr. Can Cemal CİNGİ (Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin F. PAKSOY (Başkan Yardımcısı​)

Dr. Öğr. Üyesi Tezcan ÖZKAN KUTLU (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ÇEYHAN (Anadolu Üniversitesi)

Araş. Gör. Dr. Simge SÜLLÜ (Anadolu Üniversitesi)

Araş. Gör. Dr. Alper Hakan YAVAŞÇALI (Anadolu Üniversitesi)

BAŞVURU ŞARTLARI

SiS 2019 Başvuru Şartları:

Sağlık İletişimi Sempozyumu (2019), sağlık iletişimi alanında kuram ve/veya uygulama tabanlı akademik araştırmalarım tamamına açıktır ve sağlık mensupları, akademisyenler ve medya profesyonellerini buluşturmayı amaçlamaktadır. Sempozyumda kişiler arası iletişim, sağlık kampanyaları ve halkla ilişkiler çalışmaları, medyada sağlık araştırmaları, etik konulu çalışmalar, hak ve yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar, sağlık kurumları yönetimine yönelik çalışmalar gibi iletişim ve sağlık alanının kesiştiği tüm alanlarla ilişkili bildirilere yer verilmektedir.​

 • Tüm özet, bildiri ve sunumlar Türkçe olarak kabul edilmektedir.

 • Bildiri özetleri en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

 • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.​

Sözlü sunumlar için katılımcıların dikkat etmesi gereken unsurlar şu şekildedir:

 • Bildirilerin sadece yazarları tarafından sunulması gerekmektedir.

 • Bir yazarın birden fazla bildiriyi sözlü olarak sunmasına izin verilmemektedir.

 • Ortak yazarlı bildirilerin, başka bir sunumu olmayan yazar tarafından sunulması gerekmektedir.

Lisansüstü öğrencileri için başvuru şartları:

 • Halen lisansüstü öğrenimine devam eden öğrenciler de bildirileriyle sempozyuma katılabilirler.

 • Bu kategoride yapılan başvurular hakem değerlendirilmesine sunulmayacak olup sempozyum "özel oturumda" yer alacaktır.

 • Bu oturumda sunulacak bildiriler sempozyum e-kitabında "özel oturum" başlığı altında ayrı bir bölüm olarak yayınlanacaktır.

 • Özel oturumda bildiri sunacakların kayıt ücretlerini bu başlık altında yapmaları gereklidir.
   

 • BAŞVURU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
   

KAYIT

Kayıt Ücreti (1 Kasım 2019 öncesi için): 350 TL

Geç Kayıt Ücreti (2 Kasım 2019 sonrası için): 500 TL

Lisans üstü öğrenciler için özel oturum kayıt ücreti (1 Kasım 2019 öncesi için): 250 TL

Lisans üstü öğrenciler için özel oturum kayıt ücreti (2 Kasım 2019 sonrası için): 500 TL

 • Kayıt ücretine sempozyum çantası, program ve diğer evraklar ile iki gün boyunca sempozyuma katılma hakkı, bildiri sözlü sunum hakkı, tam metin bildirinin e-kitapta yayımlanması hakkı, e-Kurgu özel sayısında tam metin yayını için başvuru hakkı, öğle yemekleri, çay, kahve, meyve diğer ikramlar dahildir.

 • Dinleyiciler için katılım ücretsizdir. 

 • Katılım belgesi almak isteyen dinleyicilerimizin ise kayıt ücretini ödeyerek kayıt yaptırmaları zorunludur. 

Gala Yemeği: Kayıt ücretine, 7 Kasım 2019, Perşembe günü akşam şehir merkezinde düzenlenecek olan "Gala Yemeği" rezervasyonu dahil değildir. Ayrıntıları daha sonra Facebook sayfamızdan duyurulacak olan Gala Yemeği'ne katılmak isteyenlerin ayrıca ödemede bulunarak rezervasyon yaptırmaları gerekecektir.

 •  Gala Yemeği Kayıt Ücreti (1 Kasım 2019 tarihine kadar): 200 TL  

Şehir Turu: 9 Kasım 2019, Cumartesi günü şehir turu düzenlenecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar Facebook sayfamız üzerinden katılımcılara duyurulacak ve rezervasyonla katılım sağlanabilecektir.

ÖDEME HESAP BİLGİLERİ

  

Hesap Adı: 5. Sağlık İletişimi Sempozyumu

Banka/Şube: VAKIFBANK / ANADOLU UNIVERSITESI SUBESI-S00910

Hesap Numarası: 00158007308940954
 

IBAN No: TR 79 0001 5001 5800 7308 9409 54

TAM METİN YAYINI

YAYIN SEÇENEKLERİ:

 • Sempozyumda sözlü olarak sunulan bildiriler iki ayrı şekilde yayımlanabilmektedir. Birinci seçenek, çalışmaların sempozyum bildiri e-kitabında, ikinci seçenek ise hakemli akademik dergi e-Kurgu’da yayımlanmasıdır. Yazarların, bu seçeneklerden birini tercih etmeleri ve sempozyum sonrasında ilgili seçenek için ayrıca müracaat etmeleri gerekmektedir.

1. SEMPOZYUM E-KİTABI

 • Dileyen katılımcılar, sempozyum sonrasında düzeltilmiş ve aşağıdaki kurallara göre düzenlemiş oldukları tam metin bildirilerini ISBN numaralı sempozyum e-kitabında yayımlanmak üzere gönderebilirler.

 • Tam metin bildirilerinin yayımlanmasını istemeyen ya da bildirilerinin tam metinlerini göndermeyen katılımcıların başvuruda bulundukları bildiri özetleri, tekrar kendilerine sorulmaksızın, aksi bir talepleri olmadığı takdirde sempozyum bildirilerinin yayımlandığı kitapta yer bulacaktır.

 • Tam metin bildirilerinin Microsoft Word kelime işlemci programında hazırlanarak, “.doc/.docx” dosya uzantısıyla kaydedilmesi ve ilan edilecek tarihlerde sempozyum e-posta adresine gönderilerek “alındı” yanıtının beklenmesi gerekmektedir.

Bildiri tam metinleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken biçimsel özellikler aşağıda sıralanmıştır:

 • Sayfa numarası eklenmeden gönderilmelidir. (Sayfa numaraları, yayın aşamasında editör tarafından eklenecektir.)

 • Tam metnin tamamı 25 sayfayı geçmemelidir.

 • Tablo içi ve şekil altı metinlerde Calibri yazı tipi kullanılabilir ve yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir.

Önerimiz, bildiri tam metinlerinin örnek bildiri dosyası indirilerek bu dosya üzerine yazılmasıdır.

Örnek bildiri tam metni dosyasını indirmek için tıklayınız

NOT: Çalışmanın içeriği ile ilgili sorumluluk yazara/yazarlara ait olmakla birlikte Bilimsel Kurul, yönergelere uymayan metinleri yayımlamama hakkında sahiptir.

2. AKADEMİK DERGİ e-Kurgu

Dileyen katılımcılar, sempozyum sonrasında bildirilerini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin akademik dergisi e-Kurgu’ya gönderebilirler. Ayrı bir sistem üzerinden Kurgu’ya gönderilen makaleler hakem incelemesinden geçtikten sonra derginin özel sayısında yer bulacaktır. E-Kurgu dergisinde makalelere hakem olarak atanacak kişiler, muhtemelen sempozyum için bildiri özetlerinizi de değerlendirmiş olan hakemler olacaktır. Ancak Kurgu’da yayımlanacak makaleler için hakemlerden kabul almış olma şartı olduğu belirtilmelidir.

 

Kurgu hakkında daha fazla bilgi almak ve sempozyum sonrası makale başvurularınız için tıklayınız.

 
KONAKLAMA

Kampüs içinde önerilen konaklama mekanları şöyledir:

       Telefon: (2222) 330 2415 - Dahili: 1291
       Telefon: (222) 335 4595 - Dahili: 1286-1287

Ayrıca şehir merkezinde, kampüse yürüme mesafesinde pek çok otel ve apartın bulunduğunu ve bunlara otel rezervasyonu yapan internet siteleri üzerinden erişilebildiğini belirtmek isteriz. 

ESKİŞEHİR

Eskişehir'i tanımayan yoktur ama yine de göz atmak isterseniz, Eskişehirle ilgili gezi planı yapmadan önce "Eskişehir'de görülecek yerler" konulu bir internet araması yapabilir ya da aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.

ULAŞIM
Şehirler arası otobüs terminalinden kampüse düzenli olarak tramvay seferleri bulunmaktadır. Bu yolla kampüse gelecek olanların fakülteye ulaşmak için SSK yönü tramvayı tercih etmelerini ve "Eczacılık" durağında inmelerini tavsiye ederiz. Yaklaşık her 10 dakikada bir gerçekleşen travamvay seferleriyle kampüse ulaşım yaklaşık 35 dakika sürmektedir.  Bu arada "Üniversite" durağında inerseniz yürümeniz gereken mesafe biraz daha uzayacak ve bir de yokuş çıkacaksınız. 
 
Trenle seyahat edecek katılımcılarımız için toplu ulaşım yerine taksiyi tercih etmelerini tavsiye ederiz. Kampüse yaklaşık 5-10 dakikada ulaşabilirsiniz. Hava şartlarının uygunluğunu ve sağlığınızı da düşünürseniz, dilerseniz yaklaşık 20-30 dakikalık bir yürüyüşle Eczacılık kapısına yürüyerek de ulaşabilirsiniz.
 
Kampüsün konumunu daha yakından görmek için aşağıdaki haritayı inceleyebilirsiniz.  
 

İletişim

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
İletişim Bilimleri Fakültesi
Yeşiltepe Mahallesi, 26210 Tepebaşı/Eskişehir

 • Siyah Facebook Simge
 • Siyah YouTube Simgesi

İletişim Bilimleri Fakültesi:

0222 3350580 / 5260

Copyright 2019 - Sağlık İletişimi Sempozyumu
Created by Oğuz Ateş