logo-Untitled-3.png
anadolulogo.png
yeditepe.png

SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU

26 - 27 Kasım 2020

 • Beyaz Facebook Simge
 • YouTube - Beyaz Çember
 

SİS TARİHÇE

“Her işin başı: Sağlıklı iletişim”

"Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” diye soruyorlar. Ben de size sorayım. Ne dersiniz? Yalnızca Türkiye’nin en önemli sorunu değil, dünyanın belki de en önemli sorunları nelerdir? Eğitim, hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik… Aklınıza neler geliyor?

Bence dünyanın en temel sorunu “iletişim sorunu”dur. Siz buna “iletişimsizlik”, “hatalı iletişim”, “yanlış iletişim” de diyebilirsiniz. Ancak bütün sorunların temelinde en önce halledilmesi gereken sorunun “iletişim” olduğunu düşünüyorum ve bunu gittiğim her yerde söylüyorum...

UNUTMAYIN!

Önemli Tarihler

 • Özet göndermek için son başvuru tarihi:

       1 Kasım 2020

 • Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi:

       10 Kasım 2020

 • Son kayıt tarihi:
  15 Kasım 2020

   

 • Sempozyum tarihi:
  26-27 Kasım 2020

 • SiS-2020 E-kitabı için tam metin son teslim tarihi:

       20 Aralık 2020

 • Kurgu Dergisi için son teslim tarihi:

        30 Aralık 2020

 • Kitap bölümü için makale son teslim tarihi:

        30 Aralık 2020

 
 
 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet AYDIN, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Prof. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Prof. Dr. Canan AYKUT BİNGÖL, Yeditepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Christian BOURRET, Université de Paris Est (Marne la Vallée) 

Prof. Dr. Emine YAVAŞGEL, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Erhan EROĞLU, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Erkan YÜKSEL, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Prof. Gino GRAMACCIA, Université Bordeaux-Montaigne 

Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. İnci ÇINARLI, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Prof. Juergen GRIMM, Viyana Üniversitesi 

Prof. Lise RENAUD, Université du Québec à Montréal 

Prof. Dr. Necati Güven BÜYÜKBAYKAL, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Nuray Gökçek KARACA, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Prof. Wolfgang DUCHKOWITSCH, Viyana Üniversitesi 

Prof. Dr. Yeşim GÜÇDEMİR, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Prof. Dr. Zehra DURNA, İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Doç. Dr. Adem YILMAZ, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Doç. Dr. Başak MENDİ, İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Besim YILDIRIM, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Doç. Dr. Bülend Aydın ERTEKİN, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Doç. Dr. Veli POLAT, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Efe İRALI, Nişantaşı Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AY, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi İrfan ERTEKİN, Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZBEK,  Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba IŞIK, İbrahim Çeçen Üniversitesi

Dr. Kıvılcım KAYABALI, Sağlık Profesyoneli ve araştırmacı 
Öğr. Gör. Fatma Gültan TURAN, Anglia Ruskin University

Helene-Marie MONTAGNAC, Université Bordeaux-Montaigne 

Yanita ANDONOVA, Université Sorbonne Paris13 

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Cemal CİNGİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Erol ÖZMEN, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Juergen GRIMM, Viyana Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Sema Yıldırım BECERİKLİ, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Şükrü TORUN, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Assoc. Prof. Olaide Oluwole-SANGOSENI, Maryville University of St. Louis

Ayşegül AYDOĞAN, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı

İbrahim ERSOY, Sağlık İletişim Derneği Başkanı

Murat BALABAN, Türkiye Sağlık Vakfı Başkanı

Yusuf Ziya ERARSLAN, Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı

ORGANİZASYON KURULU

Prof. Dr. Canan AYKUT BİNGÖL (Başkan, Yeditepe Üniversitesi)

P​rof. Dr. Suat GEZGİN (Eş Başkan, Yeditepe Üniversitesi)

P​rof. Dr. Erkan YÜKSEL (Eş Başkan, Anadolu Üniversitesi)​

Doç. Dr. Can Cemal CİNGİ (Başkan Yardımcısı, Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Alaaddin F. PAKSOY (Başkan Yardımcısı​, Anadolu Üniversitesi)

Araş. Gör. Dr. Simge SÜLLÜ DURUL (Anadolu Üniversitesi)

 

BAŞVURU ŞARTLARI

SiS 2020 Başvuru Şartları:

Sağlık İletişimi Sempozyumu (2020), sağlık iletişimi alanında kuram ve/veya uygulama tabanlı akademik araştırmalarım tamamına açıktır ve sağlık mensupları, akademisyenler ve medya profesyonellerini buluşturmayı amaçlamaktadır. Sempozyumda kişiler arası iletişim, sağlık kampanyaları ve halkla ilişkiler çalışmaları, medyada sağlık araştırmaları, etik konulu çalışmalar, hak ve yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar, sağlık kurumları yönetimine yönelik çalışmalar gibi iletişim ve sağlık alanının kesiştiği tüm alanlarla ilişkili bildirilere yer verilmektedir.​

 • Sempozyumun resmi dili Türkçe veya İngilizce'dir.

 • Tüm özet, bildiri ve sunumlar her iki dilde de kabul edilmektedir.

 • Bildiri özetleri en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

 • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.​

Sunumlar için katılımcıların dikkat etmesi gereken unsurlar şu şekildedir:

 • Bildirilerin sadece yazarları tarafından sunulması gerekmektedir.

 • Bir yazarın birden fazla bildiriyi sunmasına izin verilmemektedir.

 • Ortak yazarlı bildirilerin, sempozyumda başka bir sunum yapmayan “diğer” yazar tarafından sunulması gerekmektedir.

 • Bildiriyi sunacak katılımcının fiziki olarak oturuma katılamayacağı durumlarda sunumlar elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir. Bunun için katılımcının SON KAYIT TARİHİ öncesinde bu durumu e-posta ile bildirmesi, sunuma ait bir video kaydını sempozyumun başlama tarihinden en geç bir gün önce elektronik ortamda iletmesi ve programda ilan edilecek sunum saatinde de internet bağlantısıyla canlı yayına bağlanması gerekecektir.

 • Sempozyumda sunulacak bildiriler için ayrılan süre yaklaşık olarak 15 dakika ile sınırlı olacaktır.

SEMPOZYUMUMUZA  KATILMAK İSTEYEN KATILIMCILARA KONU NOKTASINDA YARDIMCI

OLACAK KONU BAŞLIKLARI

* Pandemi Süreci ve Sağlık İletişimi 

* Sağlıkta Sosyal Medya Kullanımı

* Dijital Sağlık İletişimi Uygulamaları 

* Kitle İletişimi Araçları ve Sağlık İletişimi 

* Sağlık Haberciliği

* Sağlık İletişimi ve Halkla İlişkiler Uygulamaları 

* Sağlık İletişimi Kampanyaları 

* Sağlık İletişimi ve Kriz Yönetimi 

* Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Kamu Spotları

* Hekim-Hasta İlişkisi ve Sağlık İletişimi 

* Sağlığın Geliştirilmesi Çalışmaları 

* Sığınmacılar ve Sağlık İletişimi 

* Sağlık Turizmi

* Sağlık İletişiminde Korku Ögesinin Kullanımı

* Sağlık Okuryazarlığı 

* Etkin Sağlık İletişiminin Bireyin Sosyal Davranışlarına Etkisi

* Türkiye'de ve Dünyada Sağlık İletişimi 

* Sağlık İletişimi Uygulamalarında Dijital Dönüşüm

* Yapay Zeka ve Sağlığın Korunması

* Sağlıkta Büyük Veri Analizi

* Mobil Sağlık Teknolojileri

* Biyoterör

* Kronik Hastalık Yönetimi

* Sağlık İletişiminde Hasta Odaklılık (Hastaların Güçlendirilmesi-Patien Empowerment)

* Sağlık Sektöründe Reklam ve Tanıtım Regülasyonları

* Sağlık Okuryazarlığı ve Dijital Kanallar

* Tıbbi Enformasyonda Dezenformasyon / Mezenformasyon

* Kişişelleştirilmiş Sağlık Uygulamaları

* Salgın Hastalıklar ve Risk İletişimi

* Sağlık Hukuku ve Hasta Mahremiyeti, Hasta Kayıtları

* Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Sağlık Hukuku

 

SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU İÇİN DETAYLI KONU ÖNERİLERİ

 

1. Sağlık Danışmanlığında Empatik ve Pozitif İletişimin Etkileri

     1.1 Hasta ile kurulan empatik iletişimin hastanın hastalığını anlama ve iyileşme sürecine etkisinin tartışılması.

     1.2 Kronik hastalığı olan kişiler için İnteraktif Sağlık İletişimi Uygulamaları

     1.3 Halk sağlığı iletişim müdahaleleri

     1.4 Etkili halk sağlığının merkezinde iletişim yeri ne olmalı?

     1.5 Sağlık iletişiminde sağlık okuryazarlığı ve hastanın güçlendirilmesi

2. Sosyal Ağlar, Kişilerarası Sosyal Destek ve Sağlık Sonuçları: Sağlık İletişimi Perspektifi

     2.1 Günümünüz dijital medya ile çevrelenmiş dünyası, sağlık alanında sosyal ağlar aracılığı ile yeni bir yaklaşım      tarzını oluşturabilir mi?

     2.2 Yeni medyanın olanakları sağlık alanında eşitsizlik üzerinde bir yaklaşım yaratabilir mi?

     2.3 Sosyal ağların kullanımı sağlık iletişiminde yaklaşımları şekillendirebilir mi?

     2.4 Sağlık Hizmetlerinde Yeni Bir Boyut: Sosyal İletişimin Sağlık İletişimi İçin Kullanımlarının, Yararlarının ve            Sınırlarının boyutluluğu, Hekim / yaşlı hasta özelliklerinin sağlık iletişimine etkileri

     2.5 İnternette Sağlık İletişimi: Sağlık Davranışı Değişimi İçin Etkili Bir Kanal mı?

     2.6 Sağlık Eşitsizlikleri: Kültür ve Sağlık İletişiminin Önemi 

     2.7 Sağlık ve sağlık hizmetlerinde bilginin yaygın rolü: Sağlık iletişim politikası için çıkarımlar açısından sosyo        politik bir avantaja dönüşebilir mi?

     2.8 Yoksulluk, yapısal engeller ve sağlık: Sağlık iletişiminin doğru kurgulanması ve kullanılması kamusal olarak      ülke avantajına kullanımı, kazandıracakları

     2.9 Sağlık iletişiminde yeni teknolojilerin toplum kesimlerinde kullanımı

3. Sağlık Yönelimi, Sağlayıcı-Hasta İletişimi ve Memnuniyet Arasındaki İlişki: Bireysel Farklılık Yaklaşımı

     3.1 Sağlık iletişiminin hasta gruplarına etkin uyarlanması çocuk ergen yetişkin, yaşlı perspektiflerinin etkisinin        halk sağlığı üzerindeki yordayıcı özelliği

     3.2 Yaşlı Yetişkinlikte Güç İlişkileri ve Sağlık İletişimi: Alıcıları ve Sağlayıcıları Eğitmek

    3.3 İletişim, yaşlanma ve sağlık: Yaşlılarla sağlık hizmeti sağlayıcısı ilişkilerini anlama yönünde

4. Halk Sağlığı İletişimi: Davranış Değişikliği İçin Bir Alternatif Olabilir mi?

5. Sağlık İletişiminde Kültürün Rolü

6. Özel Tasarlanmış ve Hedefe Yönelik Sağlık iletişimi: Bilgi Alaka Düzeyini Artırmak İçin Stratejiler

7. Sağlık İletişiminin Sağlık Eşitsizliklerini Gidermeye Katkıları

8. Sağlık İletişimdeki Aktörlerin Konumu ve Eğitimi

9. Anlatısal İletişimi Sağlık Davranışı Değişimi İçin Bir Araç Olarak Kullanımına Kavramsal, Teorik ve Ampirik Bakış: Özel Hasta Gruplarında Sağlıklı Davranış Modelinde Etkisi Olabilir mi?

10.  Sağlık Psikolojisinin Etkili Sağlık İletişimine Dönüştürülmesi

       *  riskli davranışlar ve ergenler

       *  kronik hastalıklar

       *  önleyici sağlık hizmetlerinde kullanımı

       *  göçmenler ile ilgili sağlık ve davraniş sorunlarında kullanımı​

KAYIT

Kayıt ücreti: 100 TL 
Öğrenciler için kayıt ücreti: 30 TL 

Dinleyici: Ücretsiz

Not: Dinleyici olarak katılacak öğrencilerden ücret alınmayacaktır. Fakat sunum yapacak öğrencilerin katılım ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Hesap No: 59457903
Hesap Adı: Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi
IBAN: TR32 0006 7010 0000 0059 4579 03


NOT: Dekont açıklama kısmına; katılımcının adı soyadı ve Sağlık İletişimi Sempozyumu kayıt ücreti ibaresi yazılmalıdır. 

 

TAM METİN YAYINI

YAYIN SEÇENEKLERİ:

 • Sempozyumda sunulan bildiriler üç ayrı şekilde yayımlanabilmektedir. Birinci seçenek Yeditepe Üniversitesi Yayınları tarafından basılacak olan kitapta kitap bölümü, İkinci seçenek, çalışmaların sempozyum bildiri e-kitabında, Üçüncü seçenek ise hakemli akademik dergi e-Kurgu’da yayımlanmasıdır. Yazarların, bu seçeneklerden birini tercih etmeleri ve sempozyum sonrasında ilgili seçenek için ayrıca müracaat etmeleri gerekmektedir.

1. KİTAP BÖLÜMÜ

 • Dileyen katılımcılar, sempozyum sonrasında düzeltilmiş ve sempozyum kitabındaki kurallara göre düzenlemiş oldukları tam metin bildirilerini, Yeditepe Üniversitesi Yayınları tarafından basılacak olan ISBN numaralı sempozyum kitabında kitap bölümü olarak yayımlanmak üzere gönderebilirler.

 

2. SEMPOZYUM E-KİTABI

 • Dileyen katılımcılar, sempozyum sonrasında düzeltilmiş ve aşağıdaki kurallara göre düzenlemiş oldukları tam metin bildirilerini ISBN numaralı sempozyum e-kitabında yayımlanmak üzere gönderebilirler.

 • Tam metin bildirilerinin yayımlanmasını istemeyen ya da bildirilerinin tam metinlerini göndermeyen katılımcıların başvuruda bulundukları bildiri özetleri, tekrar kendilerine sorulmaksızın, aksi bir talepleri olmadığı takdirde sempozyum bildirilerinin yayımlandığı kitapta yer bulacaktır.

 • Tam metin bildirilerinin Microsoft Word kelime işlemci programında hazırlanarak, “.doc/.docx” dosya uzantısıyla kaydedilmesi ve ilan edilecek tarihlerde sempozyum e-posta adresine gönderilerek “alındı” yanıtının beklenmesi gerekmektedir.

Bildiri tam metinleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken biçimsel özellikler aşağıda sıralanmıştır:

 • Sayfa numarası eklenmeden gönderilmelidir. (Sayfa numaraları, yayın aşamasında editör tarafından eklenecektir.)

 • Tam metnin tamamı 25 sayfayı geçmemelidir.

 • Tablo içi ve şekil altı metinlerde Calibri yazı tipi kullanılabilir ve yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir.

Önerimiz, bildiri tam metinlerinin örnek bildiri dosyası indirilerek bu dosya üzerine yazılmasıdır.

 

Örnek bildiri tam metni dosyasını indirmek için tıklayınız.

NOT: Çalışmanın içeriği ile ilgili sorumluluk yazara/yazarlara ait olmakla birlikte Bilimsel Kurul, yönergelere uymayan metinleri yayımlamama hakkında sahiptir.

3. AKADEMİK DERGİ e-Kurgu

Dileyen katılımcılar, sempozyum sonrasında bildirilerini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin akademik dergisi e-Kurgu’ya gönderebilirler. Ayrı bir sistem üzerinden Kurgu’ya gönderilen makaleler hakem incelemesinden geçtikten sonra derginin özel sayısında yer bulacaktır. E-Kurgu dergisinde makalelere hakem olarak atanacak kişiler, muhtemelen sempozyum için bildiri özetlerinizi de değerlendirmiş olan hakemler olacaktır. Ancak Kurgu’da yayımlanacak makaleler için hakemlerden kabul almış olma şartı olduğu belirtilmelidir.

 

Kurgu hakkında daha fazla bilgi almak ve sempozyum sonrası makale başvurularınız için tıklayınız.

 
 
KONAKLAMA

İstanbul ve toplantının yapılacağı Yeditepe Üniversitesi çevresinde pek çok otel bulunmaktadır. Organizasyon Kurulu indirimli otel bildirimlerini bildirilerinin kabulünün ardından duyuracaktır.

İSTANBUL

İstanbul'u bilmeyen yoktur ama yine de göz atmak isterseniz, aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.

ULAŞIM
26 Ağustos Yerleşimi içinde saat 08:00-23:00 arasında, yoğunluğa göre 4 adet ring servisi de hizmettedir.
Servis dışında Kadıköy, Üsküdar ve Küçükyalı’dan İETT otobüsleri ile, Kadıköy, Bostancı ve Küçükyalı’dan hatlı minibüslerle Üniversiteye ulaşma imkanı vardır. Üniversitemize, Kadıköy'den hareket eden 19 ve 19F numaralı İETT otobüsleri ve Küçükbakkalköy minibüsleri ile ulaşabilirsiniz.
Ulaşım servisi hakkında bilgi almak isteyenler için iletişim adresleri: 
(0216) 578 01 34 - (0216) 578 01 35

 
Kampüsün konumunu daha yakından görmek için aşağıdaki haritayı inceleyebilirsiniz.  
 

İletişim

Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 İstanbul

Avrupa Çalışmaları Enstitüsü:

0216 578 00 00 

 • Siyah Facebook Simge
 • Siyah YouTube Simgesi

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
İletişim Bilimleri Fakültesi, Yeşiltepe Mahallesi, Tepebaşı/Eskişehir

İletişim Bilimleri Fakültesi:

0222 3350580 / 5260

Teşekkürler, en kısa sürede geri dönüş yapacağız.