top of page
logo-Untitled-3.png
logo-tr.png
Screen Shot 2023-02-01 at 11.47.08.png
anadolulogo.png

SiS 2023

IX.SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU

4-6 Mayıs 2023, Karantina Adası, Urla  / İZMİR

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin ev sahipliğinde, Anadolu Üniversitesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Sempozyum programına erişmek için tıklayınız.

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
Önemli Tarhler

SİS TARİHÇE

“Her işin başı: Sağlıklı iletişim”

"Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” diye soruyorlar. Ben de size sorayım. Ne dersiniz? Yalnızca Türkiye’nin en önemli sorunu değil, dünyanın belki de en önemli sorunları nelerdir? Eğitim, hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik… Aklınıza neler geliyor?

Bence dünyanın en temel sorunu “iletişim sorunu”dur. Siz buna “iletişimsizlik”, “hatalı iletişim”, “yanlış iletişim” de diyebilirsiniz. Ancak bütün sorunların temelinde en önce halledilmesi gereken sorunun “iletişim” olduğunu düşünüyorum ve bunu gittiğim her yerde söylüyorum...

UNUTMAYIN!

Önemli Tarihler

 • Özet göndermek için son başvuru tarihi:

       24 Mart 2023

 • Son kayıt tarihi:
  14 Nisan 2023

   

 • Sempozyum tarihi:
  4-6 Mayıs 2023

 • SiS-2023 E-kitabı için tam metin son teslim tarihi:

       19 Mayıs 2023
 

 • Kitap bölümü için makale son teslim tarihi:

       1 Ekim 2023

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Dr. Öğr. Üyesi M. Burak ÖZTOP (T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü)
Doç. Dr. Emre ERKUŞ (İzmir İl Sağlık Müdürü)
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Cemal CİNGİ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Erol ÖZMEN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Şükrü TORUN (Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Doç. Dr. Erol OZAN ( Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Dr. Ömer KOÇAK (Urla Devlet Hastanesi Başhekimi)

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdullah KOÇAK, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Adem YILMAZ, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ayla OKAY, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe OKANLI, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Besim YILDIRIM
, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Burcu ÖKSÜZ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal CİNGİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Pro
f. Dr. Deniz SEZGİN, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan EROĞLU, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan YÜKSEL, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Erol ÖZMEN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Figen ÜNAL ÇOLAK, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Haydar SUR, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. İncilay CANGÖZ, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Nazım ANKARALIGİL, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Nuray BAYAR MULUK, Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN, İstinye Üniversitesi
Prof. Dr. R. Ayhan YILMAZ, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sema BECERİKLİ, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Suat GEZGİN, Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü TORUN, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Yasin BULDUKLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. Alaaddin PAKSOY, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Burcu ŞİMŞEK, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Can Cemal CİNGİ, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Erol OZAN, Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Oryal TAŞKIN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Sevgi NEHİR, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SATIR, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halit KARTAL, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem GEÇİT, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ümit AYDOĞAN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇIN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversites
i

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Prof. Dr. Bülend Aydın ERTEKİN
(Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı)


Prof. Dr. Yasin BULDUKLU (Eş Başkan, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)
Prof. Dr. Erkan YÜKSEL (Eş Başkan, Anadolu Üniversitesi)


Prof. Dr. Nazım ANKARALIGİL
Prof. Dr. Burcu ÖKSÜZ
Doç. Dr. Esra Meltem KOÇ
Doç. Dr. Alaaddin F. PAKSOY
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SATIR
Arş. Gör. Dr. Simge SÜLLÜ DURUL
Arş. Gör. Dr. Pelin TİRYAKİOĞLU
Arş. Gör. Duygu KEÇELİ

Arş. Gör. Alper Hakan YAVAŞÇALI
Arş. Gör. Rabia SERTTAŞ
Arş. Gör. Hüseyin Enes BALCI
Arş. Gör. İsmail EROL
Öğr. Gör. Hüseyin ALTUNLU
Dr. Özgür KARATAŞ

Erald Bakiu

Başvuru Şartları

KATILIM

Sempozyum hem yüz yüze hem de çevrim içi ortamda gerçekleştirilecektir. Çevrim içi bildiri sunacak yazarlar kendilerine ulaştırılacak olan link ve şifre ile sisteme giriş yapacaklardır. Sempozyumda bildiri sunma hakkında sahip yazarların tümü aynı anda sistem üzerinden bildirileri dinleyebilecek ve soru sorabileceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 

Başvurular için katılımcıların dikkat etmesi gereken unsurlar şu şekildedir

 • Başvuru için yazılacak özetler en az 300 kelime (1800 karakter) olmalıdır.

 • Başvuruda bulunulan özetler “problem ve amaç (konu ve kapsam), yöntem, başlıca bulgular ve sonuç” başlıkları üzerinden notlandırılarak değerlendirilecektir.

 • Özetler, Bilim Kurulu’nda adları bulunan en az üç hakeme gönderilecek ve en az iki hakemden 10 tam puan üzerinden 7 ve üzeri not alan bildiriler sunum hakkına sahip olacaktır. ​

 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yapacakları başvurular, öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlama amacı taşıyacağı için hakem kurulu incelemesi yerine organizasyon komitesinin incelemesiyle kabul edilecektir. Ancak bu bildirilerin  “lisansüstü çalışmalar” kategorisi seçilerek gönderilmesi ve lisansüstü çalışmalar özel oturumunda sunulması zorunludur. Bu kategori dışındaki bildiriler hakem incelemesine tabidir. Bu bildirilerin öğrenciler tarafından sunulması da koşullar arasındadır.

 • Bildirilerin sadece yazarları tarafından sunulması gerekmektedir.

 • Bir yazarın birden fazla bildiriyi sunmasına izin verilmemektedir.

 • Ortak yazarlı bildirilerin, sempozyumda başka bir sunum yapmayan “diğer yazar” tarafından sunulması gerekmektedir.

 • Sempozyumda yüz yüze ve çevrim içi sunum yapılabilecektir. Ancak çevrim içi sunum yapacak yazarın gerekli internet bağlantısı, ses ve sunum sistemine sahip yeterli bir bilgisayar üzerinden sunumdan en az 15 dakika önce hazır bulunması gerekmektedir.

 • Her bir bildiri sunumu için toplam 15 dakikalık süre tanınacaktır.

 • Sempozyumda YouTube üzerinden canlı yayın yapılacaktır. Herhangi bir nedenle sunumlarının canlı olarak “yayımlanmaması” talebinde bulunan yazarların bunu açık olarak son kayıt tarihinden önce e-posta yoluyla bildirmeleri ve bunun için teyit almış olmaları gerekmektedir.

  Başvuruda bulunmak için
  tıklayınız.

Kayıt

KAYIT ÜCRETİ

Bildiri sunumu için kayıt ücreti (yüz yüze & çevrim içi): 1200 TL
Uzaktan dinleyici-izleyiciler: Ücretsiz olarak YouTube üzerinden canlı yayınlarımızı takip edebilirler.

Urla merkezden ulaşım için servis, sempozyum katılımı, dosya ve program ile öğle yemekleri ve ikramlar katılım ücretine dâhildir.

Ödemeler için hesap adresi:

İKÇÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye Birimi
T.C. Halk Bankası İzmir/Çiğli Şubesi  
IBAN: TR980001200971800006000023

Ödemelerde dekontun altına, "açıklama" kısmına bildiri sahibinin adı, soyadı, TC kimlik no ve adres bilgilerinin yazılması fatura için zorunludur.

Tam Metin Yayın

TAM METİN YAYINI

Sempozyumda sunulan bildiriler iki ayrı şekilde yayımlanabilmektedir. ​

1. SEMPOZYUM E-KİTABI

 • Dileyen katılımcılar, sempozyum sonrasında düzeltilmiş ve aşağıdaki kurallara göre düzenlemiş oldukları tam metin bildirilerini ISBN numaralı sempozyum e-kitabında yayımlanmak üzere gönderebilirler. 

 • Söz konusu kitap elektronik ortamda sempozyum web sayfasında ve Arşiv sayfasında kamuoyuna açık bir şekilde yayınlanmaktadır.

 • Tam metin bildirilerinin yayımlanmasını istemeyen ya da bildirilerinin tam metinlerini göndermeyen katılımcıların başvuruda bulundukları bildiri özetleri, tekrar kendilerine sorulmaksızın, “aksi bir talepleri olmadığı takdirde” sempozyum e-kitabında yayımlanacaktır.

 • Tam metin bildirilerinin Microsoft Word kelime işlemci programında, şablon dosyayı uygun şekilde hazırlanarak “.doc/.docx” dosya uzantısıyla kaydedilmesi gerekmektedir.

 • Bildiri metinleri, tam metin yayını için ilan edilen tarihten önce kabul mektubunun alındığı Sempozyum e-posta adresine göndermeli ve “alındı” şeklinde teyit yanıtı alınmalıdır.

 • Gönderilecek dosyaya sayfa numarası eklenmemelidir.

 • Tam metnin tamamı 20 sayfayı geçmemelidir.

 • Bildirilerin sempozyum e-kitabında tam metin olarak yayımlanabilmesi için içeriklerin buradan indirilebilecek olan ŞABLON DOSYA üzerinden hazırlanarak tarafımıza iletilmesi zorunludur. 

 • Şablon dosyayı indirmek için tıklayınız ve bildiri metninizi bu dosya üzerinden hazırlayınız.

 • Çalışmanın içeriği ile ilgili sorumluluk yazara/yazarlara ait olmakla birlikte Bilimsel Kurul, yönergelere uymayan metinleri yayımlamama hakkında sahiptir.​

 

2. ULUSLARARASI YAYINEVİNDEN YAYIMLANACAK KİTAP BÖLÜMÜ

 • Dileyen katılımcılar, sempozyum tam metin bildirileri seçkisinden oluşan “İLETİŞİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR” adlı özel kitapta da bildirilerini yayınlatabilirler. 

 • Bu kitap, Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerine uygun olarak uluslararası bir yayınevinden çıkacaktır.

 • Kitap, "e-kitap" formatında hazırlanacak olup internet üzerinden dünyanın her yerinden erişilebilir ve uluslararası platformlardan temin edilebilir nitelikte olacaktır. Kitabın kağıt baskısı yapılmayacaktır.

 • Kitabın Bilim Kurulu’nun incelemesinden geçecek olan metinler, hakem önerilerinin değerlendirilmesinin ardından yayın hakkına sahip olacaktır. 

 • Kitabın editörlük, tasarım ve diğer maliyetleri için baskı öncesinde yayınevi tarafından yazarlardan belirli bir ücret talep edilmektedir. Bu rakam başvuru durumuna göre belirlenecek olup ilgili yazarlara daha sonra bildirilecektir. Kitabın yayımlanabilmesi için en az 10 bildirinin kitap baskısı için başvuruda bulunmuş olması şartı gerekmektedir.

 • Yazıların telif hakları sözleşme gereği yayınevine devredilecektir.

 • Bu seçeneği değerlendirmek isteyen yazarların yine bildiri hazırlama şablonuna uygun şekilde oluşturacakları dosyayı kabul mektubunun alındığı e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Katılım
 • Facebook

Facebook Sağlık İletişimi Akademisyenleri Grubu'nda aramıza katılarak gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

 • Instagram

Sağlık İletişimi Sempozyumu Instagram hesabını takip ederek sempozyuma dair gönderilere erişebilirsiniz.

 • YouTube

YouTube sayfamızda canlı olarak da yayınlanan oturumlarımızı dilediğiniz zaman tekrar izleyebilirsiniz.

İletişim

İLETİŞİM

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Balatçık Mah, Havaalanı Şosesi Cd. No:33/2, 35620 Atatürk OSB

Çiğli/İzmir

(0232) 329 35 35

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Yeşiltepe Mah. İsmet İnönü 2. Caddesi No: 2/85

Tepebaşı/Eskişehir

(0222) 335 05 80 / 5201-5202

 • Siyah Facebook Simge
 • Siyah YouTube Simgesi
bottom of page