anadolulogo.png
yeditepe.png

SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU

15-16 Ekim 2020

Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi, İstanbul

 • Beyaz Facebook Simge
 • YouTube - Beyaz Çember
 
 
 
 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdullah KOÇAK, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Yalçın KAYA, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Ayla OKAY, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Cemal CİNGİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. E. Nezih ORHON, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Erhan EROĞLU, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Erkan YÜKSEL, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Erol ÖZMEN, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Gülsün KURUBACAK, Anadolu Üniversitesi, AÖF Fakültesi

Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN, Anadolu Ü., İletişim Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. İnci ÇINARLI, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Nuray BAYAR MULUK, Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA, Anadolu Ü., Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Sema Yıldırım BECERİKLİ, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Suat GEZGİN, Yeditepe Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü

Prof. Dr. Şükrü TORUN, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Adem YILMAZ, Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Besim YILDIRIM, Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Deniz SEZGİN, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Erol OZAN, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Oryal TAŞKIN, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Yasin BULDUKLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Mustafa Taşdemir, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü

Prof. Dr. Cemal CİNGİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Şükrü TORUN, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Erol ÖZMEN, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ayla OKAY, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Sema Yıldırım BECERİKLİ, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Ayşegül AYDOĞAN, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı

İbrahim ERSOY, Sağlık İletişim Derneği Başkanı

Murat BALABAN, Türkiye Sağlık Vakfı Başkanı

Yusuf Ziya ERARSLAN, Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı

ORGANİZASYON KURULU

P​rof. Dr. Suat GEZGİN (Eş Başkan, Yeditepe Üniversitesi)

P​rof. Dr. Erkan YÜKSEL (Eş Başkan, Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Can Cemal CİNGİ (Başkan Yardımcısı, Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Alaaddin F. PAKSOY (Başkan Yardımcısı, Anadolu Üniversitesi)

Araş. Gör. Dr. Simge SÜLLÜ DURUL (Anadolu Üniversitesi)

BAŞVURU ŞARTLARI

SiS 2020 Başvuru Şartları:

Sağlık İletişimi Sempozyumu (2020), sağlık iletişimi alanında kuram ve/veya uygulama tabanlı akademik araştırmalarım tamamına açıktır ve sağlık mensupları, akademisyenler ve medya profesyonellerini buluşturmayı amaçlamaktadır. Sempozyumda kişiler arası iletişim, sağlık kampanyaları ve halkla ilişkiler çalışmaları, medyada sağlık araştırmaları, etik konulu çalışmalar, hak ve yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar, sağlık kurumları yönetimine yönelik çalışmalar gibi iletişim ve sağlık alanının kesiştiği tüm alanlarla ilişkili bildirilere yer verilmektedir.​

 • Tüm özet, bildiri ve sunumlar Türkçe olarak kabul edilmektedir.

 • Bildiri özetleri en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

 • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.​

Sözlü sunumlar için katılımcıların dikkat etmesi gereken unsurlar şu şekildedir:

 • Bildirilerin sadece yazarları tarafından sunulması gerekmektedir.

 • Bir yazarın birden fazla bildiriyi sözlü olarak sunmasına izin verilmemektedir.

 • Ortak yazarlı bildirilerin, sempozyumda başka bir sunum yapmayan “diğer” yazar tarafından sunulması gerekmektedir.

 • Bildiriyi sunacak katılımcının fiziki olarak oturuma katılamayacağı durumlarda sunumlar elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir. Bunun için katılımcının SON KAYIT TARİHİ öncesinde bu durumu e-posta ile bildirmesi, sunuma ait bir video kaydını sempozyumun başlama tarihinden en geç bir gün önce elektronik ortamda iletmesi ve programda ilan edilecek sunum saatinde de internet bağlantısıyla canlı yayına bağlanması gerekecektir.

 • Sempozyumda sunulacak bildiriler için ayrılan süre yaklaşık olarak 15 dakika ile sınırlı olacaktır.

Lisansüstü öğrencileri için başvuru şartları:

 • Halen lisansüstü öğrenimine devam eden öğrenciler de bildirileriyle sempozyuma katılabilirler.

 • Bu kategoride yapılan başvurular hakem değerlendirilmesine sunulmayacak olup sempozyum "özel oturumda" yer alacaktır.

 • Bu oturumda sunulacak bildiriler sempozyum e-kitabında "özel oturum" başlığı altında ayrı bir bölüm olarak yayınlanacaktır.

 • Özel oturumda bildiri sunacakların kayıt ücretlerini bu başlık altında yapmaları gereklidir.

  BAŞVURU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

KAYIT

Daha sonra duyurulacaktır.

TAM METİN YAYINI

YAYIN SEÇENEKLERİ:

 • Sempozyumda sözlü olarak sunulan bildiriler iki ayrı şekilde yayımlanabilmektedir. Birinci seçenek, çalışmaların sempozyum bildiri e-kitabında, ikinci seçenek ise hakemli akademik dergi e-Kurgu’da yayımlanmasıdır. Yazarların, bu seçeneklerden birini tercih etmeleri ve sempozyum sonrasında ilgili seçenek için ayrıca müracaat etmeleri gerekmektedir.

1. SEMPOZYUM E-KİTABI

 • Dileyen katılımcılar, sempozyum sonrasında düzeltilmiş ve aşağıdaki kurallara göre düzenlemiş oldukları tam metin bildirilerini ISBN numaralı sempozyum e-kitabında yayımlanmak üzere gönderebilirler.

 • Tam metin bildirilerinin yayımlanmasını istemeyen ya da bildirilerinin tam metinlerini göndermeyen katılımcıların başvuruda bulundukları bildiri özetleri, tekrar kendilerine sorulmaksızın, aksi bir talepleri olmadığı takdirde sempozyum bildirilerinin yayımlandığı kitapta yer bulacaktır.

 • Tam metin bildirilerinin Microsoft Word kelime işlemci programında hazırlanarak, “.doc/.docx” dosya uzantısıyla kaydedilmesi ve ilan edilecek tarihlerde sempozyum e-posta adresine gönderilerek “alındı” yanıtının beklenmesi gerekmektedir.

Bildiri tam metinleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken biçimsel özellikler aşağıda sıralanmıştır:

 • Sayfa numarası eklenmeden gönderilmelidir. (Sayfa numaraları, yayın aşamasında editör tarafından eklenecektir.)

 • Tam metnin tamamı 25 sayfayı geçmemelidir.

 • Tablo içi ve şekil altı metinlerde Calibri yazı tipi kullanılabilir ve yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir.

Önerimiz, bildiri tam metinlerinin örnek bildiri dosyası indirilerek bu dosya üzerine yazılmasıdır.

Örnek bildiri tam metni dosyasını indirmek için tıklayınız

NOT: Çalışmanın içeriği ile ilgili sorumluluk yazara/yazarlara ait olmakla birlikte Bilimsel Kurul, yönergelere uymayan metinleri yayımlamama hakkında sahiptir.

2. AKADEMİK DERGİ e-Kurgu

Dileyen katılımcılar, sempozyum sonrasında bildirilerini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin akademik dergisi e-Kurgu’ya gönderebilirler. Ayrı bir sistem üzerinden Kurgu’ya gönderilen makaleler hakem incelemesinden geçtikten sonra derginin özel sayısında yer bulacaktır. E-Kurgu dergisinde makalelere hakem olarak atanacak kişiler, muhtemelen sempozyum için bildiri özetlerinizi de değerlendirmiş olan hakemler olacaktır. Ancak Kurgu’da yayımlanacak makaleler için hakemlerden kabul almış olma şartı olduğu belirtilmelidir.

 

Kurgu hakkında daha fazla bilgi almak ve sempozyum sonrası makale başvurularınız için tıklayınız.

 
 
KONAKLAMA

İstanbul ve toplantının yapılacağı Yeditepe Üniversitesi çevresinde pek çok otel bulunmaktadır. Organizasyon Kurulu indirimli otel bildirimlerini bildirilerinin kabulünün ardından duyuracaktır.

İSTANBUL

İstanbul'u bilmeyen yoktur ama yine de göz atmak isterseniz, aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.

ULAŞIM
26 Ağustos Yerleşimi içinde saat 08:00-23:00 arasında, yoğunluğa göre 4 adet ring servisi de hizmettedir.
Servis dışında Kadıköy, Üsküdar ve Küçükyalı’dan İETT otobüsleri ile, Kadıköy, Bostancı ve Küçükyalı’dan hatlı minibüslerle Üniversiteye ulaşma imkanı vardır. Üniversitemize, Kadıköy'den hareket eden 19 ve 19F numaralı İETT otobüsleri ve Küçükbakkalköy minibüsleri ile ulaşabilirsiniz.
Ulaşım servisi hakkında bilgi almak isteyenler için iletişim adresleri: 
(0216) 578 01 34 - (0216) 578 01 35

 
Kampüsün konumunu daha yakından görmek için aşağıdaki haritayı inceleyebilirsiniz.  
 

İletişim

Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 İstanbul

Avrupa Çalışmaları Enstitüsü:

0216 578 00 00 

 • Siyah Facebook Simge
 • Siyah YouTube Simgesi

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
İletişim Bilimleri Fakültesi, Yeşiltepe Mahallesi, Tepebaşı/Eskişehir

İletişim Bilimleri Fakültesi:

0222 3350580 / 5260

Copyright 2020 - Sağlık İletişimi Sempozyumu