logo-Untitled-3.png
anadolulogo.png
 

SİS TARİHÇE

“Her işin başı: Sağlıklı iletişim”

"Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” diye soruyorlar. Ben de size sorayım. Ne dersiniz? Yalnızca Türkiye’nin en önemli sorunu değil, dünyanın belki de en önemli sorunları nelerdir? Eğitim, hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik… Aklınıza neler geliyor?

Bence dünyanın en temel sorunu “iletişim sorunu”dur. Siz buna “iletişimsizlik”, “hatalı iletişim”, “yanlış iletişim” de diyebilirsiniz. Ancak bütün sorunların temelinde en önce halledilmesi gereken sorunun “iletişim” olduğunu düşünüyorum ve bunu gittiğim her yerde söylüyorum...

UNUTMAYIN!

Önemli Tarihler

 • Özet göndermek için son başvuru tarihi:

       1 Eylül 2021

 • Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi:

       1 Ekim 2021

 • Son kayıt tarihi:
  30 Ekim 2021
   

 • Sempozyum tarihi:
  11-12 Kasım 2021

 • SiS-2021 E-kitabı için tam metin son teslim tarihi:

       30 Kasım 2021
 

 • Kitap bölümü için makale son teslim tarihi:

       30 Kasım 2021

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdullah KOÇAK, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Adem YILMAZ, Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Ahmet Yalçın Kaya, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ayla OKAY, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal CİNGİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan EROĞLU, Anadolu Üniversitesi 

Prof. Dr. Erkan YÜKSEL, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Erol Nezih ORHON, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Erol ÖZMEN, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. İnci ÇINARLI, Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray BAYAR MULUK, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Sema BECERİKLİ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Suat GEZGİN, Yeditepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü TORUN, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Alaaddin PAKSOY, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Besim YILDIRIM, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Can Cemal CİNGİ, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz SEZGİN, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Erol OZAN, Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Figen ÜNAL ÇOLAK, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Oryal TAŞKIN, Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Yasin BULDUKLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

DAVETLİ KONUŞMACILAR

 

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü

Prof. Dr. Cemal CİNGİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Erol ÖZMEN, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Haydar SUR, Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Prof. Dr. Şükrü TORUN, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdullah KOÇAK, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Adem YILMAZ, Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Ahmet Yalçın Kaya, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ayla OKAY, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal CİNGİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan EROĞLU, Anadolu Üniversitesi 

Prof. Dr. Erkan YÜKSEL, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Erol Nezih ORHON, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Erol ÖZMEN, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. İnci ÇINARLI, Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray BAYAR MULUK, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Sema BECERİKLİ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Suat GEZGİN, Yeditepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü TORUN, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Alaaddin PAKSOY, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Besim YILDIRIM, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Can Cemal CİNGİ, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz SEZGİN, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Erol OZAN, Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Figen ÜNAL ÇOLAK, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Oryal TAŞKIN, Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Yasin BULDUKLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

BİLİM KURULU

 

Prof. Dr. Abdullah KOÇAK, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Adem YILMAZ, Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Ahmet Yalçın Kaya, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ayla OKAY, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal CİNGİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan EROĞLU, Anadolu Üniversitesi 

Prof. Dr. Erkan YÜKSEL, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Erol Nezih ORHON, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Erol ÖZMEN, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. İnci ÇINARLI, Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray BAYAR MULUK, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Sema BECERİKLİ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Suat GEZGİN, Yeditepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü TORUN, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Alaaddin PAKSOY, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Besim YILDIRIM, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Can Cemal CİNGİ, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz SEZGİN, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Erol OZAN, Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Figen ÜNAL ÇOLAK, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Oryal TAŞKIN, Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Yasin BULDUKLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü

Prof. Dr. Cemal CİNGİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Erol ÖZMEN, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Haydar SUR, Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Prof. Dr. Şükrü TORUN, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

ORGANİZASYON KOMİTESİ

 

P​rof. Dr. Erhan EROĞLU (Dekan)

P​rof. Dr. Erkan YÜKSEL (Başkan)​

Doç. Dr. Can Cemal CİNGİ (Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Alaaddin F. PAKSOY (Başkan Yardımcısı​)

Araş. Gör. Dr. Simge SÜLLÜ DURUL (Başkan Yardımcısı​)

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş CEYHAN

Dr. Öğr. Üyesi Tezcan ÖZKAN KUTLU

Araş. Gör. Duygu KEÇELİ 

Araş. Gör. Hülya TEKBIYIK 

ORGANİZASYON KURULU

P​rof. Dr. Erhan EROĞLU (Dekan)

P​rof. Dr. Erkan YÜKSEL (Başkan)​

Doç. Dr. Can Cemal CİNGİ (Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Alaaddin F. PAKSOY (Başkan Yardımcısı​)

Araş. Gör. Dr. Simge SÜLLÜ DURUL (Başkan Yardımcısı​)

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş CEYHAN

Dr. Öğr. Üyesi Tezcan ÖZKAN KUTLU

Araş. Gör. Duygu KEÇELİ 

Araş. Gör. Hülya TEKBIYIK 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

Başvurular için katılımcıların dikkat etmesi gereken unsurlar şu şekildedir

 • Başvuru için yazılacak özetler en az 500 kelime olmalıdır.

 • Başvuruda bulunulan özetler “problem ve amaç (konu ve kapsam), yöntem, başlıca bulgular ve sonuç” başlıkları üzerinden notlandırılarak değerlendirilecektir.

 • Özetler, Bilim Kurulu’nda adları bulunan en az üç hakeme gönderilecek ve en az iki hakemden 7 ve üzeri not alan bildiriler sunum hakkına sahip olacaktır. 

 • Bildirilerin sadece yazarları tarafından sunulması gerekmektedir.

 • Bir yazarın birden fazla bildiriyi sunmasına izin verilmemektedir.

 • Ortak yazarlı bildirilerin, sempozyumda başka bir sunum yapmayan “diğer yazar” tarafından sunulması gerekmektedir.

 • Sempozyum online ortamda gerçekleştirilecektir. Bu yüzden sunum yapacak yazarın gerekli internet bağlantısı, ses ve sunum sistemine sahip yeterli bir bilgisayar üzerinden sunumdan en az 15 dakika önce hazır bulunması gerekmektedir.

 • Her bir bildiri sunumu için toplam 15 dakikalık süre tanınacaktır.

 • Herhangi bir nedenle sunumlarının YouTube üzerinden canlı olarak “yayımlanmaması” talebinde bulunan yazarların bunu açık olarak son kayıt tarihinden önce e-posta yoluyla bildirmeleri ve bu teyit almış olmaları gerekmektedir. 

   Başvuruda bulunmak için tıklayınız.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

Sunumlar için katılımcıların dikkat etmesi gereken unsurlar şu şekildedir:

 • Bildirilerin sadece yazarları tarafından sunulması gerekmektedir.

 • Bir yazarın birden fazla bildiriyi sunmasına izin verilmemektedir.

 • Ortak yazarlı bildirilerin, sempozyumda başka bir sunum yapmayan “diğer yazar” tarafından sunulması gerekmektedir.

 • Sempozyum online ortamda gerçekleştirilecektir. Bu yüzden sunum yapacak yazarın gerekli internet bağlantısı, ses ve sunum sistemine sahip yeterli bir bilgisayar üzerinden sunumdan en az 15 dakika önce hazır bulunması gerekmektedir.

 • Her bir bildiri sunumu için toplam 15 dakikalık süre tanınacaktır.

 • Herhangi bir nedenle sunumlarının YouTube üzerinden canlı olarak “yayımlanmaması” talebinde bulunan yazarların bunu açık olarak son kayıt tarihinden önce e-posta yoluyla bildirmeleri ve bu teyit almış olmaları gerekmektedir. 

KAYIT

 

Bildiri sunumu için kayıt ücreti: 100 TL 
Herhangi bir yerde çalışmayan, sunum yapacak öğrenciler için kayıt ücreti: 50 TL 

Dinleyici-izleyiciler: Ücretsiz olarak YouTube üzerinden canlı yayınlarımızı takip edebilirler.Hesap No: Daha sonra ilan edilecektir.


NOT: Dekont açıklama kısmına “Fatura kesilecek bildiri yazarın adı soyadı”, “T.C. numarası”, “SİS2021 Kayıt Ücreti” ve “Bildiri başlığı: ………” açıklaması yapılmalıdır. 

KAYIT

Bildiri sunumu için kayıt ücreti: 100 TL 


Herhangi bir yerde çalışmayan, sunum yapacak öğrenciler için kayıt ücreti: 50 TL 

Dinleyici: Ücretsiz olarak YouTube üzerinden canlı yayınlarımızı takip edebilirler.Hesap No: Daha sonra ilan edilecektir.

NOT: Dekont açıklama kısmına; “bildiri sunumu yapacak yazarın adı soyadı” ve “SİS2021 Kayıt Ücreti” ibaresi yazılmalıdır. 

TAM METİN YAYINI

Sempozyumda sunulan bildiriler üç ayrı şekilde yayımlanabilmektedir.

1. SEMPOZYUM E-KİTABI

 • Dileyen katılımcılar, sempozyum sonrasında düzeltilmiş ve aşağıdaki kurallara göre düzenlemiş oldukları tam metin bildirilerini ISBN numaralı sempozyum e-kitabında yayımlanmak üzere gönderebilirler. 

 • Söz konusu kitap elektronik ortamda sempozyum web sayfasında ve Arşiv sayfasında kamuoyuna açık bir şekilde yayınlanmaktadır.

 • Tam metin bildirilerinin yayımlanmasını istemeyen ya da bildirilerinin tam metinlerini göndermeyen katılımcıların başvuruda bulundukları bildiri özetleri, tekrar kendilerine sorulmaksızın, “aksi bir talepleri olmadığı takdirde” sempozyum e-kitabında yayımlanacaktır.

 • Tam metin bildirilerinin Microsoft Word kelime işlemci programında, şablon dosyayı uygun şekilde hazırlanarak “.doc/.docx” dosya uzantısıyla kaydedilmesi gerekmektedir.

 • Bildiri metinleri, tam metin yayını için ilan edilen tarihten önce sempozyum e-posta adresine göndermeli ve “alındı” şeklinde teyit yanıtı alınmalıdır.

 • Gönderilecek dosyaya sayfa numarası eklenmemelidir.

 • Tam metnin tamamı 20 sayfayı geçmemelidir.

 • Bildirilerin sempozyum e-kitabında tam metin olarak yayımlanabilmesi için içeriklerin buradan indirilebilecek olan ŞABLON DOSYA üzerinden hazırlanarak tarafımıza iletilmesi zorunludur. 

 • Şablon dosyayı indirmek için tıklayınız ve bildiri metninizi bu dosya üzerinden hazırlayınız.

 • Çalışmanın içeriği ile ilgili sorumluluk yazara/yazarlara ait olmakla birlikte Bilimsel Kurul, yönergelere uymayan metinleri yayımlamama hakkında sahiptir.​
   

2. AKADEMİK DERGİ e-Kurgu
 

 • Dileyen katılımcılar, sempozyum sonrasında bildirilerini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin “Dergipark” sistemi üzerindeki akademik dergisi e-Kurgu’ya gönderebilirler. 

 • Dergipark üzerinden e-Kurgu’ya gönderilen makaleler, ayrı bir hakem incelemesinden geçtikten sonra derginin özel sayısında yer bulacaktır. 

 • E-Kurgu dergisinde makalelere hakem olarak atanacak isimler, muhtemelen sempozyum için bildiri özetlerinizi de değerlendirmiş olan hakemler olacaktır. Ancak başka hakemlere gönderilmesi durumu da söz konusu olabilmektedir. Yazıların bu dergide yayımlanabilmesi için hakem süreçlerini tamamlaması gerekmektedir.

 • E-Kurgu dergisi ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak ve sempozyum sonrası makale başvurularınız için tıklayınız.
   

3. ÖZEL KİTAP BÖLÜMÜ​
 

 • Dileyen katılımcılar, sempozyum tam metin bildirileri seçkisinden oluşan “İLETİŞİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR” adlı özel kitapta da bildirilerini yayınlatabilirler. 

 • Kitabın Bilim Kurulu’nun incelemesinden geçecek olan metinler, hakem önerilerinin değerlendirilmesinin ardından yayın hakkına sahip olacaktır. 

 • Uluslararası nitelikte tanınmış bir yayınevinden çıkacak olan kitabın editörlük, tasarım ve diğer maliyetleri için baskı öncesinde yayınevi tarafından yazarlardan belirli bir ücret talep edilmektedir. Yazıların telif hakları da sözleşme gereği yayınevine devredilmektedir.

 • Bu seçeneği değerlendirmek isteyen yazarların yine bildiri hazırlama şablonuna uygun şekilde oluşturacakları dosyayı e-posta ile sempozyum organizasyonuna göndermeleri gerekmektedir. 

 
 
 
 
KATILIM

Pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek olan sempozyumda bildiri sunacak yazarlar kendilerine ulaştırılacak olan link ve şifre ile sisteme giriş yapacaklar ve sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Sempozyumda bildiri sunma hakkında sahip yazarların tümü aynı anda sistem üzerinden bildirileri dinleyebilecek ve soru sorabilecektir. Dinleyiciler ise sempozyumu canlı olarak YouTube üzerinden takip edebileceklerdir. 

ULAŞIM
Sempozyum online olarak gerçekleştirileceği için ulaşım bilgilerine yer verilmemiştir.
 

İletişim

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
İletişim Bilimleri Fakültesi, Yeşiltepe Mahallesi, Tepebaşı/Eskişehir

İletişim Bilimleri Fakültesi:

0 222 3350580 / 5260

 • Siyah Facebook Simge
 • Siyah YouTube Simgesi

SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU

11-12 Kasım 2021

 • Facebook
 • YouTube