top of page

TAM METİN YAYINI

YAYIN SEÇENEKLERİ:

YAYIN SEÇENEKLERİ

 

Sempozyumda sözlü olarak sunulan bildiriler iki ayrı şekilde yayımlanabilmektedir. Birinci seçenek, çalışmaların sempozyum bildiri e-kitabında, ikinci seçenek ise hakemli akademik dergi e-Kurgu’da yayımlanmasıdır. Yazarların, bu seçeneklerden birini tercih etmeleri ve sempozyum sonrasında ilgili seçenek için ayrıca müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

1. SEMPOZYUM E-KİTABI

 

Dileyen katılımcılar, sempozyum sonrasında düzeltilmiş ve aşağıdaki kurallara göre düzenlemiş oldukları tam metin bildirilerini ISBN numaralı sempozyum e-kitabında yayımlanmak üzere gönderebilirler.

 

Tam metin bildirilerinin yayımlanmasını istemeyen ya da bildirilerinin tam metinlerini göndermeyen katılımcıların başvuruda bulundukları bildiri özetleri, tekrar kendilerine sorulmaksızın, aksi bir talepleri olmadığı takdirde sempozyum bildirilerinin yayımlandığı kitapta yer bulacaktır.

 

Tam metin bildirilerinin Microsoft Word kelime işlemci programında hazırlanarak, “.doc/.docx” dosya uzantısıyla kaydedilmesi ve ilan edilecek tarihlerde sempozyum e-posta adresine gönderilerek “alındı” yanıtının beklenmesi gerekmektedir.

 

Bildiri tam metinleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken biçimsel özellikler aşağıda sıralanmıştır:

  • Sayfa numarası eklenmeden gönderilmelidir. (Sayfa numaraları, yayın aşamasında editör tarafından eklenecektir.)

  • Tam metnin tamamı 25 sayfayı geçmemelidir.

  • Tablo içi ve şekil altı metinlerde Calibri yazı tipi kullanılabilir ve yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir.

 

Çalışmanın ilk sayfasında bulunması gerekenler ise şunlardır:

  • Yazarın tam adı, unvanı, çalıştığı kurumun adı

  • Yazarın geldiği şehir, e-posta adresi

  • Yazar hakkında kısa bilgi (en fazla 150 sözcük)

  • Bildiri özeti (en fazla 300 sözcük)

 

Önerimiz, bildiri tam metinlerinin örnek bildiri dosyası indirilerek bu dosya üzerine yazılmasıdır.

 

Örnek bildiri tam metni dosyasını indirmek için tıklayınız.

 

NOT: Çalışmanın içeriği ile ilgili sorumluluk yazara/yazarlara ait olmakla birlikte Bilimsel Kurul, yönergelere uymayan metinleri yayımlamama hakkında sahiptir.

 

2. AKADEMİK DERGİ e-Kurgu

 

Dileyen katılımcılar, sempozyum sonrasında bildirilerini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin akademik dergisi e-Kurgu’ya gönderebilirler. Ayrı bir sistem üzerinden Kurgu’ya gönderilen makaleler hakem incelemesinden geçtikten sonra derginin özel sayısında yer bulacaktır. E-Kurgu dergisinde makalelere hakem olarak atanacak kişiler, muhtemelen sempozyum için bildiri özetlerinizi de değerlendirmiş olan hakemler olacaktır. Ancak Kurgu’da yayımlanacak makaleler için hakemlerden kabul almış olma şartı olduğu belirtilmelidir.

 

Kurgu hakkında daha fazla bilgi almak ve sempozyum sonrası makale başvurularınız için tıklayınız.

bottom of page