top of page

Başvuru Şartları

SiS 2020 Başvuru Şartları:

Sağlık İletişimi Sempozyumu (2020), sağlık iletişimi alanında kuram ve/veya uygulama tabanlı akademik araştırmalarım tamamına açıktır ve sağlık mensupları, akademisyenler ve medya profesyonellerini buluşturmayı amaçlamaktadır. Sempozyumda kişiler arası iletişim, sağlık kampanyaları ve halkla ilişkiler çalışmaları, medyada sağlık araştırmaları, etik konulu çalışmalar, hak ve yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar, sağlık kurumları yönetimine yönelik çalışmalar gibi iletişim ve sağlık alanının kesiştiği tüm alanlarla ilişkili bildirilere yer verilmektedir.

 

  • Tüm özet, bildiri ve sunumlar Türkçe olarak kabul edilmektedir.

  • Bildiri özetleri en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

  • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

 

Sözlü sunumlar için katılımcıların dikkat etmesi gereken unsurlar şu şekildedir:

 

  • Bildirilerin sadece yazarları tarafından sunulması gerekmektedir.

  • Kişi başına birden fazla bildiri sunulmasına izin verilmemektedir.

  • Ortak yazarlı bildirilerin, başka bir sunumu olmayan yazar tarafından sunulması gerekmektedir.

bottom of page