top of page

BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık İletişimi Sempozyumu (2018), sağlık iletişimi alanında kuram ve/veya uygulama tabanlı akademik araştırmaların tamamına açıktır ve sağlık meslek mensupları, akademisyenler ve medya profesyonellerini buluşturmayı amaçlamaktadır. Sempozyumda yeni iletişim teknolojileri, sosyal ağlar, sosyal medya, kişilerarası iletişim, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler ve reklam, medya çalışmaları, etik ve haklar gibi iletişim ve sağlık alanının kesiştiği tüm alanlarla ilişkili bildirilere yer verilmektedir. 

 

  • Tüm özet, bildiri ve sunumlar Türkçe olarak kabul edilmektedir.

  • Bildiri özetleri en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. 

  • Bildiri özetlerinde en az 300 en fazla 500 sözcük sınırı bulunmaktadır.

  • Özet içeriğinde, çalışmanın amacı, kullanılan yöntem ve elde edilen bulgular ile çalışmanın sonuçlarına yer verilmelidir.

  • Çalışmada, en az üç, en fazla beş adet anahtar kelime kullanılmalıdır.​

  • Kabul edilen bildiri özetleri, Kabul Mektupları gönderilerek katılımcılara duyurulacaktır.

  •  Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Sözlü sunumlar için katılımcıların dikkat etmesi gereken unsurlar şu şekildedir:

  • Bildirilerin sadece yazarları tarafından sunulması gerekmektedir.

  • Kişi başına birden fazla bildiri sunulmasına izin verilmemektedir.

  • Ortak yazarlı bildirilerin, başka bir sunumu olmayan yazar tarafından sunulması gerekmektedir.​

bottom of page